TUBBA KAVMİ


Tubba, Yemende hüküm süren (Himyer kabilesi ) hükümdarları için kullanılan bir ünvandır. Sebe kavminin bir boyu idiler. Ad kavminden farklı bir kavim olan Tubba kavmi, M.Ö. 115'te Sebe ülkesinde iktidara gelmiş ve M.S. 300'e kadar varlıklarını güçlü şekilde sürdürmüşlerdir.İçlerinde peygambere mektup bırakacak kadar Allah'a inanan ve Kabeye ilk örtü takan hükümdarlar olduğu kadar ( Es’ad Ebu Kerib ) peygamberleri yalanlayan hükümdarlar da çıkmıştır .Peygamberleri yalanlamaları nedeniyle helak edildiler.

Kuran'da iki yerde bu kavimden bahsedilmektedir.
Kaf Suresi'nde; Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanladı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tubba' kavmi de. Hepsi elçileri yalanladı; böylece Benim tehdidim (onların üzerine) hak oldu.Kaff:14

Duhan Suresi'nde; Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba' kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar, suçlu-günahkardı. Duhan :37


Aşağıdaki eserlerde bu kavimle ilgili ilk hikayeler vardır.
 İbn Sa’d, Tabakât, I/159 ,  İbni Hişam, Sîre, I/21-24; Yakûbî, Tarih, I/198; Taberî, Tarih, II/95