RESS KAVMİ ( ASHABUR RESS )

Kuyu halkı, kuyu etrafında yaşayan halk, anlamında kullanılan Kur'anî bir tabir.  İsrailoğullarından, Yehûda bin Yâkub’un evlatlarından olan bir peygamber onlara elçi olarak gönderilmişti.( Ebu Salt el-Herevî : İMAM RIZA (A.S)’IN ASHAB-I RESS HAKKINDAKİ SÖZLERİ )

Allah'ın vahdaniyetini tasdik etmeye davet edildikleri hâlde bu ilâhî davet ve mesaja kulak vermediklerinden ve peygamberi kuyuya atıp öldürdüklerinden  dolayı helâk edilen topluluklar arasında sayılmaktadır:

"Ve Add, Semûd ve Ashâbu'r-Ress ve bunların dışında kalan bir çok kavimleri (helâk ettik)"(el-Furkan, 25/38)

 "Onlardan başka Nuh kavmi, Ashâbu'r-Ress ve Semûd (kavmi peygamberlerini) yalanlamıştı. " (Kaf, 50/12)

Bu halkın Yemâme'de, Azerbaycan'da, veya Antakya'da olduğu iddiaları vardır.Bir kuyu etrafında yaşıyan bu kavim kendilerine bir peygamber gelip onlara Allah'ın dinini öğretmeye çalışması üzerine, ona karşı gelerek bu peygamberlerini kuyuya atıp üzerini kapattıkları için bu ismi almıştır. 

Bunların Semûd kavmi veya bu kavmin artıkları yahud Ashâbu'l-Uhdûd oldukları hakkında tahminler yürütülmüşse de bütün bunlar da birer tahminden ibaret kalmıştır. Bunların nerede hangi coğrafi bölge üzerinde yaşamış oldukları hakkında ne tefsirlerde ne de tarih kaynaklarında kesin bir bilgi yoktur.