PETRA VE NEBATENLER

ÜRDÜNDEKİ (Wadi Musa) PETRA BÖLGESİ:
Hz.Musa'nın da bu bölgeyi kullandığı rivayeti var.Wadi Musa'daki Hz. Musa'nın su çıkarttığı inanılan yer.Petranın suyuda buradan gitmekektedir.

petraya giriş

petra bölgesine giriş

harunun mezarı

hz harunun mezarı
Petra detaylı fotoğraflar:
http://www.underwater.org/mermaid/Jordan/Petra/Petra.html

Bknz: Nebaten uygarlığının suudi arabistandaki kalıntıları:
http://peygamberlerinhikayeleri.blogspot.com.tr/p/salih-peygamber.html
NOT: 
Batılı ve yahudi tarihçilerin, Medaini Salih karşısında susup Petra’yı Semud kavminin yaşadığı bölge olarak kabul etmemelerinin nedeni şudur; Salih (a.s)’ın ismi Tevrat’ta geçmediği için Semud kavminden de sözedilmez. Yahudiler ve dolaylı olarak batılılar, Hz. Salih’i peygamber olarak tanımadığı için haliyle onun kavminin tarihteki izlerini de reddederler. Buna karşın Tevrat’ta verilen bilgiler doğrultusunda sözkonusu bölgede Edomlular’ın yaşadığına inanırlar. Edomlular’ın yaşadığı dönem ile Semud kavminin dönemine bakılırsa, iki dönemin de aynı zaman dilimine denk geldiği görülecektir. Bunun yanında Edomlular da Semud kavmi gibi Sami ırkından olan bir halktır.

Kur’an’da zikredilen Hicr (Bölgesi), hem Medaini Salih’i hem de Petra antik kentini kapsamaktadır. Ki iki bölge de aynı geçiş yolu ve güzergahı üzerindedir. Tüm bu bilgiler ışığında batılı ve yahudi tarihçilerin aksine, Petra’nın da Medaini Salih gibi, bir zamanlar Semud Kavmi’nin yaşadığı kentlerden olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir not daha düşmek gerekir ki günümüzde bu bölgeye güle-oynaya akın eden turistlere benzememek için, zamanında Taif’e gitmek için Hicr bölgesinden geçen Rasulullah’ın (a.s) ashabına ve mü’minlere yaptığı şu uyarı akılda tutulmalıdır: 
 “Azaba uğramış bu kavmin evlerine girmeyin, taki ağlayıncaya dek. Eğer ağlamıyorsanız, onlara isabet edenin aynısının size isabet etme korkusundan ağlayın”
.